ZIŅAS

Par turpmākajām izrādēm

Oficiāli ziņojam par turpmākajām izrādēm ārkārtas stāvokļa laikā.


Draugi!
Jūsu un mūsu drošības nolūkos, kā arī pildot valdības noteikto, pārceļam visas izrādes, kas ieplānotas laika posmā līdz 14.aprīlim, proti, kamēr valstī ir ārkārtas situācija.
Repertuārā ieplānotās izrādes iespēju robežās tiks pārceltas uz vēlāku laiku.
Par pārcelto pasākumu norises laikiem ziņosim jums tuvākajā laikā.
Paldies jums par sapratni un esiet veselīgi šajā mums visiem kopā neierastajā brīdī!
Gan mēs vēl paspēsim kārtīgi izsmieties!

Ar patiesu cieņu,
Radošās apvienības SPIEDIENS komanda12.03.2020.

MŪS ATBALSTA

Atbalstītāji: